Kontakt

T.J. Sokol Slatiňany
tjsokolslatinany@seznam.cz

více

logo

Cílem a ambicí Sokola je poskytnout členům a ostatní veřejnosti všech věkových kategorií sportovní a kulturní vyžití s důrazem na rozvíjení přátelských vztahů, čestné a slušné jednání, vzájemnou pomoc a podporovat vlastenecké cítění. Naší prioritou je mládež, dát jí v této rizikové době možnost smysluplně vyplnit volný čas, a senioři tak, aby byli schopni co nejdéle udržovat svou fyzickou zdatnost a byli soběstační.

Tělocvičná jednota Sokol Slatiňany je nezisková veřejně prospěšná organizace a je jako samostatný právní subjekt je zaregistrovaná v České obci sokolské /ČOS/ a je součástí Sokolské župy Východočeské - Pippichovy.

Orgány jednoty:

Valná hromada Nejvyšší orgán jednoty VH.
Výbor jednoty Je statutárním orgánem jednoty a řídí její činnost mezi VH.
Kontrolní komise Je nezávislý orgán a je pověřen výkonem kontrol.
Starosta T.J. Je oprávněn jednat jménem jednoty.
Místostarosta Jedná jménem jednoty v případě nepřítomnosti starosty.
Jednatel Řídí jednotu a činí právní úkony společně se starostou.
Hospodář Je správcem rozpočtu a vede účetnictví jednoty.

Odbory jednoty:

Odbor sportu Vede předseda Odboru sportu a sdružuje registrované sportovní oddíly.
Odbor všestrannosti Vedou náčelnice /ženské složky/ a náčelník /mužské složky/ a sdružuje všechny neregistrované sportovní oddíly /sport pro všechny/.
Vzdělávací odbor Vede vzdělavatel, sdružuje kulturní tělesa a zajišťuje vzdělavatwlkskou činnost.
česká verze aktualizována 31. března 2019 design Jan Pachol 2010